5,145

Erap turns 81, bares wishes for Manilans

  • Written by Peoples Tonight
  • Published in Metro
  • Read: 344

MANILA Mayor Joseph “Erap” Estrada marks his 81st birthday today.

He said, “I wouId like to wish all my kababayan sa Lungsod ng Maynila that may all of our dreams come true.” 

Ito ang ikalimang taon na selebrasyon ng birthday ko na kayo ang aking kasama at kapiling, at ito ay labis kong ipagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil sa buhay at lakas at kalusugan na Kanyang patuloy na ibi-nibigay sa inyong Iingkod.

I always look forward to spending my 82nd, 83rd 84th, 85th birthdays with you, my kababayan sa lungsod na aking sinilangan.
    
Your love for me, your strong support for me during the first and second elections amazed me. You, my kababayan, are a blessing.
    
Dahil sa inyo, pakiramdam ko, hindi ako tumatanda, at lalong bumabata, dahil para sa akin, ang kaarawan ko na kasama ko kayo ay isang bagong simula.
    
Every birthday to me is a fresh start for looking back with gratitude at the many blessings of another year of service to my beloved City of Manila.
    
I welcome this birthday as another chapter of my life dedicated and devoted to serving you and also a time to thank you all: maraming-maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal, pagtitiwala at walang sawang suporta sa lahat ng aming programa at kilusan upang lalo nating mapayabong at mapaunlad ang ating minamahal na Lungsod ng Maynila.
    
My birthday wish is for you, my kababayan, … that we continue to love life and never stop dreaming that we may bring back the former glory of our city -- the Pearl of the Orient Seas.
    
On my 81st birthday, I can’t believe how lucky I am to have Manila as my birthplace and every day of my Iife as your mayor is so speciaI for it’s my goal to make sure all the city government’s initiatives, programs and projects serve you well.
    
I cannot imagine how wonderful these past five years have been … that without you my beloved  kababayan, I am not sure where I wilI be right now. I am very lucky and happy to have all my friends, partymates, supporters and co-workers in the city government standing by me during all the trials and tribulations na aking hinarap at nagawa kong mapagtagumpayang lahat.
    
And for that, I sincerely thank you all.
    
Ang kaarawan kong ito ay hindi para sa akin, ito ay para rin sa aking minamahal na pamilya na siyang tunay na lakas at inspirasyon ko na ipagpatuIoy ang mabuting pagli-lingkod sa madIa.
    
Ito ay kaarawan nating lahat.
    
Mabuhay and happy birthday to all of us.