4,965 guests

‘Simulation of birth’

  • Written by Atty.Persida Rueda-Acosta
  • Published in Opinion
  • Read: 545

Say mo attorney?

Kgg. na Atty. Acosta,

Mayroon po akong kasintahan na aking nabuntis. Nanganak po siya noong isang buwan ngunit ayaw po akong palapitin sa aking anak ng mga magulang ng aking kasintahan. Napag-alaman ko po na inampon ng tiyahin ng aking kasintahan ang aking anak. Isinulat nila sa birth certificate ng anak ko ang pangalan ng tiyahin at tiyuhin bilang ina at ama ng bata. Gusto ko pong ako ang kilalaning ama ng aking anak. Mayroon po ba silang nalalabag na batas? Ano po ang maaari kong gawin?

Lubos na gumagalang,

Louel

Dear Louel,
 
Nais naming ipaalam na kung sinadya ang hindi paglagay ng pangalan ng biological o tunay na magulang ng bata sa kanyang birth certificate, maaaring maging sanhi ito ng kasong simulation of birth. Ayon sa Section 21 ng Domestic Adoption Act of 1998:
   
“Any person who shall cause the fictitious registration of the birth of a child under the name(s) of a person(s) who is not his/her biological parent(s) shall be guilty of simulation of birth, and shall be punished by prision mayor in its medium period and a fine not exceeding fifty thousand pesos (P50,000).”
   
Ayon din sa Article 347 ng Revised Penal Code:
   
“Art. 347. Simulation of births, substitution of one child for another and concealment or abandonment of a legitimate child. -- The simulation of births and the substitution of one child for another shall be punished by prision mayor and a fine of not exceeding 1,000 pesos.
   
The same penalties shall be imposed upon any person who shall conceal or abandon any legitimate child with intent to cause such child to lose its civil status.
   
Any physician or surgeon or public officer who, in violation of the duties of his profession or office, shall cooperate in the execution of any of the crimes mentioned in the two next preceding paragraphs, shall suffer the penalties therein prescribed and also the penalty of temporary special disqualification.”
   
Sa inyong kaso, maaaring managot ang inyong kasintahan at kanyang tiyahin at tiyuhin kung mapatutunayan na nalabag nga nila ang batas na nabanggit sa itaas.
   
Higit pa rito, maaari rin ninyong ipaglaban ang inyong karapatan sa inyong anak bilang kanyang ama.  Bagama’t sa ilalim ng Article 176 ng Family Code of the Philippines, ang ina ang may parental authority sa kanilang anak kapag ito ay illegitimate, maaari pa ring magkaroon ng karapatan ang ama sa kustodiya ng kaniyang anak kung mayroong matinding dahilan.
   
Ang tanging paraan lamang para makuha ninyo ang inyong anak ay kung may pambihirang pagkakataon na magpapakitang walang kakayahan ang ina na gampanan ang kaniyang mga obligasyon at tungkulin sa bata. Ito ay ipinahayag ng Korte Suprema sa kaso ng Joey D. Briones v. Maricel P. Miguel et. al. (G.R. No. 156343.  October 18, 2004), kung saan sinabi nila ang mga sumusunod:
   
“Only the most compelling of reasons, such as the mother’s unfitness to exercise sole parental authority, shall justify her deprivation of parental authority and the award of custody to someone else. In the past, the following grounds have been considered ample justification to deprive a mother of custody and parental authority: neglect or abandonment, unemployment, immorality, habitual drunkenness, drug addiction, maltreatment of the child, insanity, and affliction with a communicable disease.”
   
Kung kayo ay magsampa ng petisyon upang maibigay sa inyo ang kustodiya ng inyong anak, kailangan ninyong patunayan na walang kakayahan ang ina ng bata na tugunan ang mga pangangailangan niya. Maaaring masabi na ang kaniyang pagpapaampon sa kaniyang anak ay senyales na hindi niya ito kayang pangalagaan. Sa usapang pangangalaga sa bata, ang kapakanan ng bata (best interest) ang pinakamahalagang bagay na isinasaalang-alang (Bondagjy v. Bondagjy, G.R. No. 140817, December 7, 2001).
   
Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyon na ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyon na ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Ang inyong lingkod- bayan,
   
PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA
   
Punong Manananggol Pambayan