6,317

Religion for Just Peace o Religion for Injustice? (Part 2)

  • Written by Hadje Cresencio Sadje
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 3567

Kung para sa pro-Israel Christian organizations, ang suportang ibinigay ni US President Donald Trump sa tinatawag na modern State of Israel ay pagtupad sa biblical mandate, para naman sa social scientists, ang suportang ito ay nakapaloob sa masalimuot na geopolitical at ideological issues. Halimbawa, para kay Noam Chomsky, isang American-Jewish social scientist, sa kanyang aklat na The Fateful Triangle (1999), ang Israel ay isang mahalagang political alliance ng Estados Unidos sa Middle East. Dagdag pa ni Chomsky, ang Israel ay isang konkretong halimbawa ng US imperialism. Para kay Alison Weir, isang kilalang American activist, ang State of Israel ay Western creation na base sa 1917 Balfour Declaration o “gentleman’s agreement” sa pagitan ng British government, Lord Rothschild, at Zionist movements. Naniniwala din si Weir na malaki ang kinalaman ng Zionists sa pagkakalikha ng Scofield Reference Bible na siyang naging basehan ng katuruan ng mga Christian Zionists o Christian dispensationalists.

Para naman sa mga critical Christian at Muslim scholars, ang pagsuporta ng US ay isang masaklap na pangyayari sa kasaysayang ng Abrahamic faiths sa ating modernong panahon. Para sa kanila, masaklap isipin ang paggamit sa relihiyon upang muling itaguyod ang giyera sa Middle East. Halimbawa, para kay Stephen Sizer, isang Anglican theologian at may akdang ng librong Christian Zionism: Road-map to Armageddon? (2006), ang hindi tamang interpretasyon sa Abrahamic promise na ginagawa ng mga literalist o fundamentalist Christian movements sa UK at US ay nagdulot ng malaking problema sa Middle East region dahil ito ay nagiging ideological interpretation para i-justify ang illegal occupation sa Palestine ng modern State of Israel. Sa kaniyang librong The Bible and Zionism (2007), ayon kay Nur Masalha, isang tanyag na scholar sa religion and politics, ang paggamit ng biblical languages at biblical symbols ay isang mabisang paraan upang ma-justify ng US imperialism ang masidhing suporta nila sa  illegal na occupation sa Palestine ng bansang Israel.

Lingid sa kaalaman ng iba, maliban sa progressive religious organization na Kristiyano at Muslim, social scientists, diplomats, at UN states members na tumutol sa deklarasyon ni US President Trump, marami ring religious Jews ang tutol sa ginawang deklarasyon ni Trump. Isa na dito si Rabbi Aaron Teitelbaum, isang Haredi Orthodox, na nagsabi sa National News ng Israel, “Ipinapahayag namin sa pangalan ng haredi Judaism: Ang Jerusalem, ang banal na lunsod, ay hindi magiging kabisera ng estado ng mga Zionist, kahit na sinabi pa ito ng pangulo ng Estados Unidos.” Dagdag pa ni Teitelbaum, “Katulad ng deklarasyon ni Pangulong Truman noong 1948, ang State of Israel ay hindi kumakatawan sa kabuuan ng global Jews.” Ayon sa ilang Jewish scholars, isinasaad sa Talmudic source (Kesubos 111a) ang pagbabawal sa Jews na gumamit ng dahas o armas upang i-establish ang isang Jewish State katulad ng nangyari noong 1948. Maliban sa kanila, may non-religious Jews din na nakikipaglaban para sa mga karapatan ng Palestinians sa West Bank areas. Ilang halimbawa nito ang Rabbis for Human Rights, The Israeli Committee against House Demolitions (ICHAD), Jewish Voice for Peace, Women in Black, at Breaking the Silence.

Pagisipan natin ang sinabi ni Korad Raiser, former General Secretary of the World Council of Churches: “Peace is not just the absence of war. Peace cannot be built on foundations of injustice. Peace requires a new international order on justice and respect for the God-given humanity and dignity of every person.”

Mapapakinggan ang Pananaw Pinoy sa radyo, sa programang “Oras ng Pilipinas,” sa pagitan ng 7-8:30 ng umaga, ng 702 DZAS (AM) -FEBC Radio. Para sa suhestiyon at komento, hanapin ang Pananaw Pinoy sa Facebook o mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..