5,347

Pagbabalik-Loob

  • Written by B. Moreno Bragas
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 1558

Madalas ginagamit ang salitang “pagbabalik-loob” sa espirituwal na pakahulugan gaya ng pagsabing, “magbalik-loob ka na sa Panginoon.” Ngunit magagamit din ang salitang ito kapag tinutukoy ang pangingibang-bansa ng ating mga kababayan para maghanapbuhay. Kung tutuusin, halos kasingkahulugan ng “pagbabalik-loob” ang salitang “mag-balikbayan.”

Tingnan natin ang bagay na ito mula sa pananaw ng isang “taga-loob” na magiging kakaiba kung sisipatin mula naman sa pananaw ng isang “taga-labas.” Sa isang usapan sa radyo, nabigyang-pansin ang iba’t ibang pananaw ng mga Pinoy sa halagang kinikita nila kung nasa loob sila ng bansa at kung sila’y nasa labas. Madalas umiikot ang ganitong usapin sa palitan ng piso kontra dolyar.

Bilang “taga-loob,” ang mga basehan ng mga opinyon ay limitado sa kung anong mayroon sa loob, kung saan naroon ang tahanan. Pero kapag lumabas na ang isang tao ng kaniyang pamamahay, mas lumalawak ang kaniyang pag-intindi at karanasan sa mga bagay-bagay na maaaring hindi niya naisip noong nanatili siyang nasa loob lamang. Ganitong-ganito ang nangyayari kapag  nagtatratrabaho ang isang karaniwang Pinoy sa loob ng bansa. Madalas kinakapos siya sa mga pangagailangan dahil maliit ang sinusuweldo niya. Ang nagiging solusyon ay mangibang-bansa para kumita ng kung tutuusin naman ay mababa pa rin kumpara sa kinikita ng mga taga-loob ng bansang iyon. Nagiging mataas ito dahil sa palitan ng piso kontra dolyar pagdating sa Pilipinas.

Isang bagay ang dapat nating pag-isipan. Ito nga kaya ang tamang pagtingin sa isyu ng overseas Filipino workers? Itinuturing natin silang mga pangkasalukuyang bayani dahil sa kanilang mga padalang nakatutulong sa paglaban ng ating ekonomiya sa pandaigdigang kalakaran. Tama naman ito, ngunit ito ay perspektibo na may “taga-labas” na basehan. Kung tutuusin, ito rin ang dahilan kung bakit sa kabila ng pagbaba ng piso kontra dolyar, marami pa sa mga kababayan natin ang natutuwa. Dapat tanungin din natin, paano naman ang mga “taga-loob”? Itong pagpapalawak ng pagtingin ang isang dahilan ng banggaan ng mga opinyon kung ano nga ba ang nangyayari sa ating ekonomiya: bumubuti nga ba ang ekonomiya sa pagtaas ng halaga ng dolyar?

Kung sana ay may mataas tayong employment at salary rate, hindi na mangingibang-bansa ang ating mga kababayan. At siyempre, kasabay sana nito ang pagtaas ng halaga ng piso (na alam nating naapektuhan din ng maraming salik). Kasabay pa sana rito ang hindi pagsasamantala ng mga oligarka sa mga naghihikahos nilang kababayan na naghahanap ng mapapasukang trabaho. Kapag nangyari ito, hindi na tayo magkakaroon ng banggaan ng mga opinyon sa paglakas o paghiha ng piso kontra dolyar dahil ang magiging basehan lamang natin ay “taga-loob” na pananaw. Ang pangunahing isasaalang-alang natin ay ang pagtulungang paunlarin ang ekonomiya bilang mga “taga-loob” sa ating bansa. Hindi ba’t marami sa atin ang pipiliing manatili sa ating bansa at samantalahin ang haba ng panahon na tayo ay nasa piling ng ating mga pamilya? Alam naman nating ang panahong kasama ang mga mahal natin sa buhay ang pinakanaisasakripisyo kapag tayo ay nangingibang-bansa. Ngunit ang mga ito’y pangarap pa lamang sa ngayon habang hindi pa natin sinisimulan ang unti-unting pagtahak sa landas ng pagbabalik-loob sa ating bansa.