6,433

Pabaon ng Semana Santa sa Midya

  • Written by Rei Lemuel Crizaldo
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 2770

Ang isang taong nakagat ng aso ay hindi kaagad maituturing na balita, pero kung may isang taong nangangagat ng aso, asahan mong pag-uusapan ito ng madla. Kaya’t mahalaga para sa isang balita na maging angat sa pangkaraniwan. Para atin na pumapasok sa era na kung tawagin ay “Post-Truth,” marami sa mga balitang madalas na kinahuhumalingan ay hindi lang basta kagila-gilalas at sensationalized. Masayang basahin pero kadalasan ay walang basehan ang mga ito. Kaya’t pati social media giants tulad ng Facebook at Twitter ay namomoblema sa pagkalat ng mga tinatawag na “fake news.” May mahalagang pabaon ang nagdaang Semana Santa sa mga nabubuhay sa panahon ng makabagong midya.

‘Wag nating kalimutan na malabong maging balita ang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Marami rin noon ang ipinako ng Imperyong Roma sa krus. Ang naging kagila-gilalas sa kuwentong bitbit ng mga tagasunod ni Hesus noong panahong iyon ay ang balitang hindi siya nanatiling patay. Bagkus, siya ay nabuhay na muli! Mababasa mo ito sa mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Ang mga sulating ito ay hindi technically matatawag na mga history book. Ang gospels na isinulat ng mga disipulo ay isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng pananaw, more like an opinion column. Gayunpaman, ang pananaw na ito’y nakabatay sa mga totoong pangyayari at hindi mga kuwentong gawa-gawa lamang.

Walang pinag-iba ito sa pelikula nina Heneral Luna at iba pang mga bayani, mga malikhaing paglalahad ng kanilang pambihirang sakripisyo sa bayan. Maingat na sinisiguro ng bawat direktor na ang kanyang akda ay nakaugat sa katotohanang pinatutunayan ng tala ng kasaysayan. At habang pinapanood natin, lalong tumitibay ang paniniwala natin na sila nga ay mga tunay na bayani. Ganito din naman ang gospels sa Bibliya. “Ang mga nakatala rito ay isinulat upang patuloy kayong sumampalataya,” ayon sa Juan 20:31. Dagdag pa ng I Juan 1:1-2, “Sumusulat kami sa inyo patungkol sa kanya… Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan.” Matapang na ibinalita ng mga unang disipulo na buhay si Hesus dahil personal nila itong nasaksihan.

Hanggang ngayon, may mga tumutuligsa sa Good News na muling nabuhay si Hesus. Fake news daw ‘to! Meron pa ngang nagsasabi na hindi naman siya talaga namatay. At ‘yung iba, naniniwalang likhang-isip lamang si Hesus at hindi siya totoong nag-exist sa mundong ito. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling solid ang balita tungkol sa buhay at muling pagkabuhay ni Hesus. Mismong mga hindi Kristiyano at kaaway pa ang nagbanggit kay Hesus sa kanilang mga akda. Ilan dito ang mga historyador na sina Josephus at Thallus, ang mga Roman politicians na sina Pliny at Tacitus, at maging ang mga pilosopong sina Celsus at Lucian. Kung susuriin ang ancient sources na ito, walang debate noong unang panahon kung meron nga bang Hesus na nag-exist sa kasaysayan. Kahit sa ating panahon, pinanghahawakan ng agnostic scholar na si Barth Ehrman na kung pinakamasinsin na pag-aaral ng kasaysayan ang pag-uusapan, totoo si Hesus at hindi basta isang fictional character lamang.

Mahalagang pansinin din na ang pinakaunang gospel na naisulat ay lumabas within 40 years matapos ipako si Hesus sa krus. Sa nasabing panahon, sariwa pa ang mga pangyayari at buhay pa ang mga taga-Jerusalem na nakasaksi sa kanyang pagkamatay. Kung kuwentong kutsero lamang ang mga balitang ipinakalat ng mga disipulo ni Hesus, madali itong mapapasubalian. Public information naman kasi kung saan siya inilibing. Ilabas lamang ang bangkay ni Hesus o patunayang hindi totoong walang laman ang kanyang libingan, lubos na madi-discredit ang balitang ipinakalat ng mga alagad ni Jesus. Subalit, ayon na rin kay Apostol Pablo, “Nagpakita [si Hesus] sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila’y buhay pa… (I Cor. 15:6).” Isang malinaw na hamon sa kanyang mga mambabasa na kung sakaling sila’y may duda, malaya nilang mado-double-check at maibe-verify sa mga saksi na personal na natagpuang buhay si Hesus.

Ang mga alagad na sumailalim sa matinding cross-examination, pinanindigan na ang Good News na bitbit nila ay hindi fake news,naging kapalit man nito ang kanilang buhay. Magandang itanong, would anyone die for a lie? Nawa’y maging point of comparison natin ang balitang ito ng Semana Santa sa mga balitang madalas na pinag-aawayan. Tandaan natin, ang balitang kapos sa kredibilidad malaon ay mapapatunayang huwad. Hindi nagtatagal ang anumang fake news. Paalala rin sa atin, ikalat lamang ang mga balitang may ebidensyang sapat.

Mapapakinggan ang Pananaw Pinoy sa radyo, sa programang “Oras ng Pilipinas,” sa pagitan ng 7-8:30 ng umaga, ng 702 DZAS (AM) -FEBC Radio.