5,988

Martial Law na Muli

  • Written by Rei Lemuel Crizaldo
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 3202

Noong Miyerkules, Mayo 26, nagdeklara ng martial law si Pangulong Rodrigo Duterte sa buong Mindanao na tatagal nang 60 araw.  Ito ang ikatlong pagkakataon na ipinairal ang nasabing batas sa Pilipinas. Noong September 21, 1972, ipinatupad ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos upang sugpuin diumano ang banta ng komunismo sa bansa. Tumagal ito nang higit sa 20 taon at naging daan sa malawakang korupsiyon at paglabag sa karapatang pantao. Ang ikalawa ay noong December 4, 2009 at tumagal ng siyam na araw sa panahon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ipinatupad naman ito sa probinsya ng Maguindanao bilang tugon sa malagim na massacre kung saan 57 tao ang walang habas na pinaslang.

Umani ng mixed reactions ang naging pasya ng Pang. Duterte na muling magpatupad ng martial law sa bansa. Hanggang sa ngayon kasi, hindi pa “closed-book” ang mga pang-aabuso na naganap noong panahon ng dating Pang. Marcos. Maraming sugat ang, bagama’t naghihilom na sa pagdaaan ng panahon, muling nabubuklat dahil sa pagkakasaling dala ng muling pagpapairal ng batas militar. Never again. Sa kabilang banda, mahalaga ring balansehin na nasa provision ng ating Constitution ang pagpapatupad ng martial law. Mismong mga post-EDSA personalities ang nagpasyang ilagay pa rin ito na parte ng kapangyarihang taglay ng pamahalaan sa oras ng pangangailangan.

Sa gitna ng lahat ng ito, may paalala tayong mapupulot sa Bibliya (I Samuel 8). Sa isang tagpo sa pagitan ng mga Israelita at ng propetang si Samuel, nagpasya ang bayan na humingi ng hari, isang malakas na pinuno na magsasaayos ng mga problema sa bayan nila. Nalungkot ang propeta dahil alam niya ang kaakibat ng kahilingang ito –ang pagkakaroon ng sentralisadong kapangyarihan sa kamay ng isang tao. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos,  “Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila.”

Kaya’t sinabi ni Samuel sa mga Israelita, “Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo: Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal; ang iba'y sasakay sa kanyang karwaheng pandigma, ang iba nama'y sa hukbong kabayuhan at ang iba nama'y maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libu-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y pagtatrabahuhin niya sa kanyang bukirin at sa pagawaan ng mga sandata at sasakyang pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae't lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya.

Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh.”

Handa naman ang Diyos na ibigay sa mga Israelita ang hinihingi nila basta’t natimbang nila ang babala na ibinigay Niya. Maaaring ganito rin ang gabay na mahalaga nating bitbitin sa panahong ito. Nawa sa ating pagbuo ng saloobin patungkol sa martial law, alam natin ang implikasyon ng ating sinasang-ayunan at tantiyado rin natin ang mga  bagay na pumapayag tayong isuko kapalit ng mga layuning nais nating maisakatuparan. Sa huli, ang isang responsableng desisyon ay mag-uugat sa tamang impormasyon.

Mapapakinggan ang Pananaw Pinoy sa radyo, sa programang “Oras ng Pilipinas,” sa pagitan ng 7-8:30 ng umaga, ng 702 DZAS (AM) -FEBC Radio. Para sa suhestiyon at komento: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..