5,982

Ibang Pwersa

  • Written by Rei Lemuel Crizaldo
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 3576

“Don’t mistake the trees for the forest.” Isang kasabihan sa wikang Ingles na nagpapayong tingnan natin ang mga bagay-bagay sa mas malawak na perspektikbo.

Isang halimbawa, madalas masentro ang mga balita at usapin sa nangyayaring impeachment hearing sa Kongreso sa legalities at usapin ng technical rules. Marami ang nadidismaya sa tila ba kawalan ng tamang sense of justice kung paanong isinusulong ang kaso laban sa Chief Justice. Lalo pa’t nagiiba-iba na ng pahayag si Atty. Gadon patungkol sa mga sources ng kanyang akusasyon. Marami ang nakakalimot na bagamat ang impeachment ay isang legal proceeding at sisipatin sa pamantayan ng pagkakaroon ng sapat o kawalan ng ebidensya, nanatiling totoo, lalo na kung pagbabatayan ang mga nakaraang impeachment cases, na ito ay isang political tool. Ibig sabihin, isa itong mekanismo na ang nagiging layunin ay gamitin laban sa nakikitang balakid sa political agenda ng mga nagtutunggaliang panig sa kapangyarihan sa gobyerno. Sa kaso ni CJ Sereno, maaaring nakikita ng administrasyon na siya ay isang hadlang upang maisakatuparan nito nang mas madali ang mga ipinangakong plataporma tulad ng Federalismo. Hindi na bale kung gumamit ng pwersa laban sa isang tao upang mawala ang maaaring bara sa daan, ang mahalaga ay ang layunin na pangkalahatan.

Maiuugnay din natin dito ang isinagawang rally ng mga nagsusulong ng Revolutionary Government noong November 30. Ang katwiran ng adhikain ay bigyan ang Pangulo ng sapat na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtanggal sa mabusising proseso na hinihingi ng Constitution upang maglatag ng mga pagbabago sa gobyerno. Kung tutuusin, masalimuot nga naman ang dumaan pa sa mga prosesong hinihingi ng batas, tulad ng pagdaraos ng isang Constitutional Convention o pangangalap ng milyon-milyong pirma sa isang People’s Initiative. Mas mabilis na gamitan na lamang ng ibang pwersa na wala sa Saligang Batas at ibigay ang lakas na ito sa kamay ng isang rebolusyonaryong gobyerno na siyang magsusulong ng kinakailangang pagbabago. Sabi nga ng kasabihan, “ang hindi madaan sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan.” Isa itong rebolusyon na iiwas sa dysfunctional na sistema na umiiral sa kasalukuyang kaayusang pampulitika na meron tayo. Pero isa din itong rebolusyon na magtatanggal sa soberanya ng mamamayan dahil isasantabi nito ang pamamayani ng pinagkaisahang Saligang Batas ng bansa.

Kung iisipin, walang pinag-iba ito sa saloobin ni Jo Lapira ng magpasya siyang iwan ang pag-aaral sa University of the Philippines (Manila) upang fulltime na sumapi sa armadong pakikibaka na isinusulong ng CPP-NPA-NDF. Malungkot nga lang at maaga siyang binawian ng buhay ng mapasama siya sa nangyaring bakbakan sa pagitan ng NPA at ng tropa ng gobyerno sa Batangas noong Nobyembre 29. Maaaring may magtanong kung ano ang nagtulak sa isang kabataan ng makabagong panahon na umakyat ng bundok at bitbitin ang ideolohiya ng nakaraang mga dekada. Ang maaaring sagot ay ang katulad na paghahangad sa mas daglian at mas mabisang ‘pwersa’ upang mangyari ang mga pagbabagong kinakailangan ng bayan –agawin ang kapangyarihan mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng digmang bayan.

Maaaring iba-iba ng expressions ang mga ito pero tila ba iisa ang pinaghuhugutan na bukal ng kalooban: “the desire for more power in order to do good.” Higit na kapangyarihan upang magawa ang kabutihan para sa bayan. Pero tulad ng aralin na bigay ng kasaysayan, alam na natin na “absolute powe  corrupts absolutely.” Totoo ito mapasakamay man ng pulitiko o rebolusyonaryo. Sa harap ng ganitong disposisyon ng kalooban nanatiling hamon ang halimbawa ni Jesus. May pagkakataon sa kanyang buhay kung saan handa na ang mga maralitang taga-Galilea na gawin siyang hari. Siya na ang nakikita nilang pag-asa ng pagbabago at mag-aangat sa kanila mula sa pagka-api. Malinaw ang pahayag ng Bibliya, “they intended to come and make him king by force” (John 6:15). Subalit tinanggihan ni Jesus ang oportunidad na ito na i-concentrate sa iisang kamay ang lahat ng pwersa ng kapangyarihan. Tila alam niya na may iba pang pwersa sa mundo na bagamat mabagal at nangangailangan ng mas malawakang pagkilos ay nanatiling nakasandig sa positibong pwersa ng pagtitiwala sa kapwa at pagpapahalaga sa bawat tao.

Mapapakinggan ang Pananaw Pinoy sa radyo, sa programang “Oras ng Pilipinas,” sa pagitan ng 7-8:30 ng umaga, ng 702 DZAS (AM) -FEBC Radio. Para sa suhestiyon at komento,mag-text sa 0928-364-2090 o mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..