6,772

Estupido

  • Written by Rei Lemuel Crizaldo
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 885

Muling nabalot ng mainit na usapan ang linggong ito dahil sa binitiwang mga salita ni Presidente Duterte sa kanyang speech para sa National Information and Communications Technology Summit noong June 22, 2018 sa Davao City. Nagpahayag kasi ang pangulo ng kanyang pananaw patungkol sa ilang talata sa Biblia (Genesis 1-3) at mga katuruan ng simbahang Katoliko na hinango mula rito (tulad ng doktrina ng 'original sin').

Subalit ang nakapukaw ng husto sa atensyon at nakagalit sa marami ay ang pagtukoy ng pangulo sa Diyos bilang "stupid." Mainit na nagpahayag ng pagkadismaya ang hanay ng simbahan. Mabilis na naglabas ng mga kalatas ang mga obispo at kunsilyo ng mga simbahan na naglalaman ng pagkondena sa tingin nila ay nagawang kalapastanganan at malaking kasalanan, kundi man kahangalan, ng pangulo. Paliwanag naman ng pangulo, naniniwala siyang may "Universal Being" na higit na "supreme than the rest of the gods of men." Dagdag pa niya, "Meron talaga diyan kasi pag hindi, with all the billions and trillions of stars, pag walang nag control niyan sumabog na tayo lahat." Subalit diumano hindi ito ang 'Diyos' na itinuro sa kanya ng kinalakihan niyang relihiyon.

Sa isang banda, may makukuhang suporta mula sa 'church history' at 'historical theology' ang ilan sa mga pananaw ng pangulo. Isang halimbawa na rito ang kanyang hindi paniniwala sa 'original sin' kung saan nakalinya ito sa popular na catch phrase sa mga mas progressive na theologians: "before Augustine, there was no original sin." Ang kanya namang komento sa ‘crucifix’ ay madalas ding maririnig sa ilang sektor ng mga evangelical churches na mas kumikiling sa krus na 'walang laman' kaysa sa 'may nakapako.' Subalit hindi maitatatwa na kapos sa pagiging eksakto ang kaalaman ng pangulo sa aktwal na nakasulat sa Biblia. Kapos din ito sa pagiging sensitibo sa damdamin ng mga Katoliko sa bansa na tiyak na nasagasaan ng kanyang personal na paniniwala sa Diyos at sa doktrina ng simbahan.

Subalit tila kapos rin ang naging tugon ng mga simbahan sa naging pahayag ng pangulo. Hindi iilan ang nagpahayag ng matinding poot mula mismo sa hanay ng mga Kristiyano sa pagnanais na ipagtanggol ang pananampalatayang niyurakan ng walang pakundangan. Pumailanlang sa social media ang boses na nagpahayag ng kasin-tinding na pagyurak sa katauhan ng pangulo. Boses na ibang-iba sa mababasa sa buhay ni Kristo sa Biblia. Matatandaan ang isang tagpo kung saan mabilis na naglabas ng tabak si Pedro at dagling tinagpas ang tainga ng sundalong nagtangka na damputin si Jesus. Pero hindi umani ng papuri mula kay Jesus ang ginawang pagdepensa na ito ni Pedro. Sa halip, inutusan niya ang alagad na isuksok na muli ang kanyang tabak sa lalagyan. Nilapitan niya ang duguang sundalo at pinagaling ang sugatang tainga. Malinaw na hindi pagtatanggol at pagganti ang ninanais na ituro ni Kristo kay Pedro. Nang siya ay nasa bundok na ng Kalbaryo at ibinabaon na ng mga sundalo ng Imperyo ng Roma sa kanyang mga kamay ang ilang pulgadang pako, winika niya, “Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa.” Ilang sandali pa binawian siya ng buhay na nakabayubay sa krus at naging sukdulang simbolo ng tunay na ibig sabihin ng kanyang iniwang katuruan: “turn the other cheek” (Mateo 5:39).

Sa gitna ng nagtutungalian at nagsasakmalang boses sa ating bansa, ang boses na ito ni Kristo ang boses na nanatiling isang malaking hamon. Mala-estupido kung tutuusin at susundin, subalit ito ang boses na tanging makakapagbago sa ating marahas na mundo.