6,401

Dalangin ng Sambayanan

  • Written by Cl. Buen Andrew Cruz, SSP
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 3595

Sa panahon na lumalaganap ang karahasan, walang habas na pagpatay at kriminalidad, na tila minamaliit ang halaga ng buhay, maging saligan nawa ng daigdig ang pananaig ni Hesus sa kasalanan at kamatayan. Makita nawa ng daigdig na ang huling salita ay hindi kamatayan bagkus ‘buhay.’ Maipahayag nawa natin bilang sambayanan ang ‘ebanghelyo’ at maipalaganap ang kultura ng buhay sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya at pamamaraan ng komunikasyon.

Sa isang panahon na nanunuot tulad ng kadiliman ang masalimuot na katiwalian sa mga istruktura ng lipunan at pamahalaan, maging masigasig nawa ang mga tagapamahala ng bayan, maging tunay na mga servant leaders na handang maglingkod at magsakripisyo para sa mamamayan upang maging tagapagdala ng liwanag sa pagharap sa mga pagsubok ng ating bayan.

Sa panahon ng matinding pagsubok, at kawalang pag-asa, maging tagapagdala nawa ang bawat miyembro ng pamayanan at tagapamuno ng simbahan ng pag-asa sa mga naliligaw, nalilimutan at naihuhuling mga miyembro ng lipunan.

Sa panahon ng laganap na kahirapan, ipinagbabawal na gamot, pulitikal at social injustice, madama nawa ng mga kapatid nating biktima ng mga ito ang ating aktibong presensiya, panalangin at suporta upang sila ay tuluyang makalaya sa pagkakasadlak at matamo ang tunay na katarungan, ganap na kapayapaan at wagas na kalayaan bilang mga anak ng Diyos.

Sa panahon ng kawalang katiyakan sa ating mga teritoryal na hangganan at lupaing pag-aari ng bansa, ingatan at basbasan nawa ng Panginoon ang ating mga lupain at karagatan. Patatagin ang ating mga mandaragat, mangingisda, gayundin ang ating mga magsasaka, at lahat ng mga nagsisikap at nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya at bayan. Payabungin nawa ng Panginoon ang bunga ng ating mga pagsisikap at ilayo tayo sa lahat ng kapahamakan o kalamidad.

Sa panahong tila binabago ng iilan ang mga naganap sa kasaysayan at binabaluktot ang katotohanan gaya ng mga fake news, maging aktibo nawa ang mga kabataan at makilahok sa paninidigan sa katotohanan at kabutihan at patuloy silang maglingkod sa lahat ng sektor ng lipunan.

Ama, panibaguhin po ninyo ang aming mga buhay sa pamamagitan ng Espiritu na biyaya ni Kristong aming gurong banal. Panatilihin mo kaming mapagkumbaba at tapat upang aming maipagpatuloy ang misyon, pangako at pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod at pagmamahal sa lahat ng aming gagawin para sa Iyo aming Diyos at para sa bayan.

Ama, dinggin mo ang aming dalangin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Hesus na aming Panginoon. Amen.

Ang panalangin na ito para sa samu’t saring isyung kinakaharap ng sambayanang Pilipino ay unang binigkas sa #iBelong gathering ng Revival Bearers na ginanap noong May 14, 2017 sa Tagaytay City.

Mapapakinggan ang Pananaw Pinoy sa radyo, sa programang “Oras ng Pilipinas,” sa pagitan ng 7-8:30 ng umaga, ng 702 DZAS (AM) -FEBC Radio. Para sa suhestiyon at komento: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0928-364- 2090.