5,815

Contrapelo

  • Written by Rei Lemuel Crizaldo
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 2351

Sa isang tagpo sa Bibliya, mababasa ang kuwento ni Uriah. Hindi ganoon kapamilyar ang pangalan dahil mas naging popular ang kanyang asawang si Bathsheba. Matatandaan na si Bathsheba ang babaeng natanaw ni Haring David na naliligo mula sa kanyang palasyo. Nahalina sa kanya ang hari ng Israel, ipinakuha siya, at ginawang ‘kanya’ noong gabing iyon, at matapos ay pinauwi na parang walang nangyari. Ang problema, may asawa si Bathsheba at kabilang pa ito mismo sa elite o pinakamagagaling na mga mandirigma ng hari.

Kaagad na inisipan ng hari ng paraan kung paano siya makakalusot sa ginawang kamalian. Ginamit niya ang kanyang puwesto at kapangyarihan upang walisin ang bara na nasa kanyang harapan. Malagim ang naging kinahinatnan ng kuwento. Napatay sa isang matinding labanan ang asawa ni Bathsheba at sa isang iglap, naging biyuda si Bathsheba. Maagap naman ang hari at kinuha siya nito sa kanyang sambahayan at ginawang kabahagi ng royal family bilang asawa. So far, so good.

Dangan na nga lamang at may mata ng Diyos na nakakaalam sa ginawa ng hari sa backstage. Utos ni Haring David ang ipadala si Uriah sa labanan at ipuwesto sa pinakamatinding dako ng labanan. Malinaw ang hangad ng hari – mapatay si Uriah at nang sa gayon ay maging ‘legal’ o katanggap-tanggap  ang pag-agaw niya sa asawa nito. Isa itong malinaw na halimbawa ng korupsiyon – ang paggamit ng posisyon at kapangyarihan para sa pansariling kapakanan habang tinatapakan ang karapatan ng mas mababa ang puwesto sa lipunan. Mabuti na lamang at may mga tagapaglingkod ang Diyos noon na siyang nagpapaalala sa mga abusado na walang anumang lihim at kamalian ang nalilingid sa Diyos. Kung nais mong sundan ang kuwento, basahin ito sa aklat ng II Samuel 11 at 12, at tunghayan kung paano kinompronta ni Propeta Nathan ang ginawang pag-abuso ng hari.

Ang mga tagpong ganito ang magpapaalala sa atin na walang ligtas sa tukso na abusuhin ang  anumang mataas na posisyon sa pamahalaan. Mapanlinlang ang kapangyarihan at madalas, tunay na nakalalasing ito, kahit pa sabihing may puso kang tulad ng kay Haring David na sinasabing “napakalapit sa Diyos” at malabong gumawa ng kabuktutan. Kaya’t mahalaga ang papel ng mga propeta na siyang nagsisilbing ‘check and balance’ ng mga taong pinagkatiwalaan ng kapangyarihan.

Sa ating makabagong panahon, ang mekanismo ng check and balance ay inilagak ng Saligang Batas ng Pilipinas sa mga institusyon ng pamahalaan tulad ng Kongreso, Korte Suprema, Office of the Ombudsman at Commission on Human Rights (CHR). Ang tatlong sangay ng ating gobyerno – ang ehekutibo (na pinamumunuan ng presidente at ng kanyang gabinete), ang lehislatibo (na kinakatawan ng mga senador at kongresista), at ang hudikatura (na pinangungunahan naman ng Supreme Court), ay ginawaran ng magkakapantay na kapangyarihan upang maging ‘fiscalizer’ sa isa’t-isa. Ang ahensiya naman ng Ombudsman at CHR ay siyang may tungkuling bantayan ang mga kawani at opisyal ng gobyerno at siguruhing hindi nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan nang higit sa itinakda ng batas at laban sa kapakanan at dignidad ng mga ordinaryong mamamayan.

Ibig sabihin, mahalagang hingin ng sambayanan na manatiling matatag ang mga pundasyong ito ng pamahalaan upang maproteksyunan ng mga opsiyal ang kanilang sarili sa tukso ng pang-aabuso sa kapangyarihan at maproteksyunan din ang mga taong maaaring maging biktima ng mga mapaniil na elemento ng gobyerno. Tandaan natin na hindi lahat ay may maka-Diyos na puso  tulad ni Haring David at lalong hindi kakaunti ang mga tulad niya na nagpapadala sa tukso at mina-manipula ang mga sistema ng politika sa isang bansa. Higit kailan pa man, kailangan ng mga pinuno ang mga contrapelo na siyang magbibigay sa kanila ng makulit na pamumuna at palaging pagpapaalala na gawin ang nararapat.

Mapapakinggan ang Pananaw Pinoy sa radyo, sa programang “Oras ng Pilipinas,” sa pagitan ng 7-8:30 ng umaga, ng 702 DZAS (AM) -FEBC Radio. Para sa suhestiyon at komento, mag-text sa 0928-364-2090 o mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..