5,811

Barangay Election at ang Komunidad

  • Written by Bryan Jay Paler
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 3221

Halalan na naman bukas, May 14, 2018. At nitong nakaraang mga linggo, nagsimula nang mangampanya ang mga nag-aasam ng posisyon at kapangyarihan sa ating mga Barangay: kapitan at pagiging kagawad. Kasabay din nito ang halalan para sa Sangguniang Kabataan o SK.

Kung matatandaan natin, isinulong ng administrayon ang usapin ng Pederalismo sa local level. At ilang araw bago ang panahon ng pangangampanya, nilabas ng administrasyong Duterte ang balita at listahan ng mga opisyales ng Barangay na diumano ay sangkot sa industriya ng droga. Ilan ito sa mga posibleng dahilan kung bakit ilang beses na inantala ng gobyerno ang halalan ng Barangay.

Sa isang banda, mahalagang pag-isipan kung paanong ang Barangay level ay pundasyon ng political landscape na nakatungtong sa hierarchichal at sentralisadong gobyerno. Bakit? Hindi ba’t baranggay ang nagsisilbing “training ground” ng mga magiging Trapo na pulitiko, papaakyat sa level ng Munisipality/Lungsod, patungo sa Kongreso hanggang sa Senado, at maging hanggang makarating sa opisina ng Presidente? Hindi ba’t inaasam din ng Barangay level na magkakaroon ng “trickle-down” na biyaya o pagkuha ng pabor mula sa naka-upong administrasyon? Ang masaklap sa kwentong ito, sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas, walang politiko na nanatili sa iisang political party. Pero nanatili ang mga politiko sa pagsusulong ng personal na kapakanan. At sa dulo ng kalakarang ito? Ang nagiging biktima at laging biktima ng korapsyon sa hierarchical na proseso ng eleksyon ay ang mamamayan ng estado.

Sa Biblia, kinumpronta ng Dios ang pagpapatayo ng Tore ng Babel at ang pagmamayagpag ng imperyo ng Ehipto. Tinibag Niya ang mga ito. Sa halip, naglatag Siya ng isang alternatibong sistema para sa mga taong naniniwala sa Kanya. Kaso kinalaunan, pinalitan ng tao ang posisyon ng Dios. Ang tao mismo ang gumawa sa sarili niyang bilang dios, at ginawa ito sa pamamagitan ng paggawa at pagpapatupad ng mga batas na nilikha ng iilan upang idikta sa nakakarami. Ang pamamayagpag ng sistemang ito ay humahantong sa pagprotekta sa kanilang mga sarili ng mga nakaupo sa posisyon, mapa-politiko at negosyante, sa anumang porma ng gobyerno. Pero ayon pa din sa Biblia, sa dulo at sa hinaharap, ang magiging “glorious hope” ng mga sumusunod sa Diyos ay ang wakas ng lahat ng ito. Mawawala ang anumang porma o anyo ng hierarchical na gobyerno at paparusahan ng Diyos ang mga umabuso sa kanilang mga posisyon at kapangyarihan. Sa huli, maghahari ang Dios na buhay.

Sa kasalukuyan, ang direktang magagawa ng bawat komunidad ay lumikha ng mga inisyatibo na hindi nakaasa sa burukratikong proseso ng Barangay. Maaaring pataasin ang kamalayan ng bawat magkakapitbahay sa pamamagitan ng mga munting talakayan at workshops. Ilan dito ang mga organic cooking lessons kung saan makakagamit ng mga murang sangkap, pag-set up ng community-based organic container farming, mga workshops sa pagseset-up ng Solar Energy gaya ng solar panels, micro dams, at kung ano-ano pa. Idagdag pa diyan ang workshops sa paggawa ng organic clothe-napkins para sa mga kababaihan, pagseset-up ng mga kooperatiba, at mga art lessons sa mga bata. Mahalaga rin na mag-organisa ng mga talakayan sa grassroots level patungkol sa kasalukyang sitwasyon ng Pilipinas, kung ano ang epekto at pakinabang ng mga nangyayari sa bansa. Ang mga munting kwentuhan na tulad nito ang nagdadala ng mataas na antas ng pagtitiwala at pagbubukas ng loob sa mga magkakapitbahay. Kung mangyayari ang mga ito, maiibsan ang kaso ng pagpapakamatay, paggamit ng droga, at kung anu-ano pang problema na unang ramdam ng baranggay.

Marami pang iba na inisyatibo na malilikha ng hindi nakaasa sa gobyerno para magkaroon ng pagbabago sa mga komunidad. Tandaan natin, ang bawat isa ay may kakayahang baguhin ang bawat pamayanan. Kayang suportahan ng bawat isa ang kanyang kapwa na hindi na mag-aantay kung ano ang ibibigay na tulong ng gobyerno. Inatasan tayo ng Dios na lumikha ng “shalom” sa bawat pamayanan, sa bawat komunidad at sa bawat barangay.

Sa isang bansang may demokrasya, opinyon ng bawat isa ay mahalaga.