6,081

Pagtatapos

  • Written by Joey C. Papa
  • Published in Opinion
  • Read: 248

Lahat daw ng bagay sa mundo ay may “katapusan.” Ngayon ay katapusan ng pag-aaral at lahat ng hirap bilang isang estudyante sa kanilang pagtatapos o graduation mula sa iba’t ibang baitang.

Sa mga magsisipagtapos lalo na sa UP Diliman, isang bagong pakikibaka sa labas ng paaralan ang inyong kahaharapin.

Noong nagtuturo pa ako sa UP Diliman kahit sa maigsing panahon lang, binigyang diin ko sa aking mga mag-aaral na ang pag-aaral mula elementarya, high school, hanggang kolehiyo ay “baon” nila tungo sa tunay na mundo at ‘yan ay ang lipunang Pilipino.

Ang mga natutunan nila sa loob ng paaralan ay nagpatibay din sa kanila upang maging matatag sila sa pagharap sa bagong pakikihamok sa labas ng paaralan.

Ang mga hamon ng mataas ng mga presyo ng bilihin, ang hirap ng paghahanap ng trabaho, ang pagpili ng trabaho dito sa bansa o sa ibang bansa, ang pag-aasawa o hindi muna kundi hanapbuhay uunahin, ang kapayapaan sa bansa, at marami pang iba.

Mayroon namang gusto pang magpatuloy ng pag-aaral sa higit na mataas na antas ng kaalaman at patuloy pang mag-aral.

Ang makagagawa lamang nito ay ‘yung may kakayahang pinansyal na maitaguyod pa ang susunod na antas ng pag-aaral.

Ngunit karamihan ay nais nang maghanapbuhay upang matulungan ang sarili at kani-kanilang pamilya.

Napakasarap ng damdamin sa tuwing magtatapos ang isang mag-aaral. Nakahihinga nang maluwag, makatutulog nang mahaba at may mahabang oras muna para sa kuwentuhan sa mga kaibigan at kung kaya ng bulsa ay makapagbakasyon muna upang mag-alis ng apat na taong tensyon sa katawan.

Natural, ang mga magulang ay umaasa namang agad na makapagtrabaho ang nagtapos na anak upang may makatulong sila sa kanilang pamilya. At karamihan naman sa kaugaliang Pilipino ay pagtulong sa pamilya ang iniisip ng mga nagsisipagtapos.

Karangalan nilang maibalik sa kanilang mga magulang ang mga pinaghirapang matrikula at baon bilang mga mag-aaral mula sa mga magulang na paglalaba man o pagiging guro o tsuper ang pinagmulan ng kita na ipinantustos sa pag-aaral ng mga anak.

Ngunit mababait ang mga Pilipino at hindi nakalilimutan ang sakripisyong ginawa ng kanilang mga magulang gayundin naman ang sakripisyong ginawa ng mga anak na mag-aaral.

Hindi biro ang pag-aaral. Punong-puno ng tensyon sa araw-araw lalo na at galing sa mahihirap na sektor ng bansa ang mga magulang at mag-aaral.

Araw-araw ay nakikita ng anak na mag-aaral ang pagsisikap ng kanilang mga magulang na maitaguyod ang kanilang pag-aaral kahit na magkadakuba na sa paghahanapbuhay.

Ganyan kadakila ang mga magulang at mga anak na mag-aaral na siyang magpapasaya naman sa ina’t ama na nagpakasakit makatapos lang sila ng pag-aaral.

Mabuhay ang mga nagsitapos ngayon sa UP Diliman! (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)