5,440

Mga Lider ang Kailangan

  • Written by Atty. Jay De Castro
  • Published in Opinion
  • Read: 225

Magkaisa para sa bayan

DALAWANG taon na ang pamahalaang Duterte noong June 30, 2018. Dalawang taon na mula nang binoto siya ng mga mamamayan upang maging lider ng ating bansa.

Bukas ay magbibigay na naman siya ng kanyang State of the Nation Address o SONA, kung saan ilalatag niya kung saan dinala ng kanyang liderato ang ating bansa sa nakalipas na taon.

Mainam na ating pagnilay-nilayan ang ibig sabihin ng liderato sa ganitong pagkakataon. Inilalathala ko dito ang isang kabanata mula sa aking aklat na Magkaisa Para sa Bayan. Ang pamagat ng kabanata ay “Mga Lider ang Kailangan.” Narito po iyon.

* * *

Upang makapagtayo at makapagbuo ng ligtas, mapayapa, makatarungan, malinis at maunlad na lipunan ay kinakailangang maging mga lider ang ating mga mamamayan.

Minsan ay nakapanood ako ng isang patalastas sa telebisyon na kung hindi ako nagkakamali ay may pamagat na “Lookin’ for a Leader?” (Naghahanap ka ba ng Lider?).

Ang eksena ay ganito. Malakas ang ulan. May babaeng karga ang kanyang sanggol na anak sa kaliwang braso at may hawak na payong sa kanan. Pumapara siya ng taksi subalit walang makuha dahil halos lahat ay may sakay. Basa na sila sa kahihintay sa taksing masasakyan. Sa kabilang kanto ay may lalaking pumara ng taksi. Pagsakay niya ay pinatigil niya ito sa harap ng nasabing babae. Bumaba siya at pinasakay ang mag-ina. Sa eksenang ito ay lumabas sa harap ng telebisyon ang katanungang, “Lookin’ for a Leader?”

Naghahanap ka ba ng lider?

Ang ginawa ng lalaki sa patalastas na nabanggit ay magandang halimbawa ng liderato. Ang paggawa ng mga maliliit at simpleng bagay na makatutulong sa ating kapwa ay liderato.

Ang hindi pakikipag-unahan sa buntis o mga inang may kasamang maliliit na anak sa pagsakay ay liderato. Ang pagtulong sa pagtawid sa mga matatanda at may kapansanan ay liderato.

Ang hindi pagkakalat sa lansangan ay liderato. Ang hindi paninigarilyo sa lugar na bawal manigarilyo ay liderato. Ang pagtatanim ng puno at pagkalinga sa kalikasan ay liderato.

Ang hindi pagsang-ayon sa paggawa ng masama, gaya ng pagtanggi sa droga ay liderato. Ang pagdulot ng pagkain, sa ating mga anak, na bunga ng matapat at marangal na gawain ay liderato.

Ang pagbigay ng wastong sahod sa mga empleyado ay liderato. Ang pagbayad ng tamang buwis sa gobyerno ay liderato.

Ang hindi pagbenta ng boto ay liderato.

Ano mang gawa, maliit man o malaki, na nakatutulong sa ating kapwa at bayan ay liderato.

Hindi kinakailangang maging malaking tao o may pinag-aralan tayo upang maging mga lider ng ating lipunan. Ang kinakailangan lamang ay gawin natin ang mga maliliit at simpleng bagay na makalulugod sa ating kapwa at makatutulong sa ating kumunidad.

Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga mabubuting halimbawa, makapagtatayo at makapagbubuo tayo ng ligtas, mapayapa, makatarungan, malinis at maunlad na bansa.

Gawin natin ito. Gumawa tayo ng mga mabubuti, bagama’t maliliit na bagay sa ating kapwa at lipunan.

Maging mga lider tayo, alang-alang sa ating pamilya, kapwa at Inang Bayan.