6,269

Mailap na kapayapaan

  • Written by Joey C. Papa
  • Published in Opinion
  • Read: 542

Tinapos na ni Pangulong Duterte ang usapang pangkapayapaan. Nilagdaan niya ang isang proklamasyon na
nagsasabing tigil na ang pag-uusap hinggil sa kapayapaan.

Mailap talaga ang kapayapaan sa ating bansa. Ilang ulit nang nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan
ng National Democratic Front (NDF) at tila sa administrasyong ito lamang may naganap na kaunting
pagsulong sa peace talks.

Ngunit sa tuwing nagsasalita si Duterte saanmang lugar siya naroon at nasa harap ng media,
lagi siyang may sinasabing tila taliwas sa maganda nang isinusulong ng usaping kapayapaan na ginaganap
sa ibang bansa. At ilang ulit  na niyang ginawa ang pagbabanta sa pagpapatigil ng usapan.
    
Nakadidiskaril ang mga reaksyon ng pangulo na ginagawa niya sa harap ng media dito sa
Pilipinas habang nag-uusap ang peace panel kasama ang mga pinuno ng pamahalaang Duterte at ang mga
opisyal ng NDF.
    
Ang tawag dito ay laging nauudlot ang pag-uusap.
    
Ngunit pagkatapos bumisita dito ni US President Donald Trump kabilang ang ibang mga lider ng
bansa  sa mundo para sa ASEAN Summit, tila naging higit na naging determinado na si Pangulong Duterte
sa tuluyang pagkansela sa usapang pangkapayapaan.

Gusto ni Pangulong Duterte na patigilin ng NDF ang New People’s Army sa patuloy na paglaban sa
mga kanayunan. Sinabi naman ni Fidel Agcaoili, hepe ng NDF na hindi magagawa ito ng NPA dahil patuloy
ang pagsalakay ng militar sa mga base ng NPA at mga komunidad ng mga mamamayan na ipinagtatanggol ng
NPA.
    
Ang tigil- putukan ay kailangang pagkasunduan sa paglagda ng bawat panig at dapat na himayin
ang mga nilalaman ng kasunduang ito. Dapat ay malinaw ang parameters ng tigil-putukan. Hindi ito
magagawa sa pamamagitan ng salita lamang. Ang tigil-putukan ay hindi nangangahulugan ng pagsusuko ng
mga armas ng mga gerilyang NPA.
    
Limampung taon nang lumalaban ang NDF-CPP-NPA. Walang pangulo ng Pilipinas ang nakatalo sa mga
grupong ito. May nahuhuli, may napapatay ngunit patuloy pa ring ang kanilang paghihimagsik dahil
malalim ang dahilan nito at ‘yan ay ang mahirap at mapagsamantalang kalagayan ng higit na nakararaming
Pilipino. Hindi malulutas ng usapang-pangkapayapaan ng ilang buwan lamang ang himagsikan o people’s
war na umiiral na ng limang (5) dekada.
    
‘Ika nga ay hindi piging o picnic ang armadong rebolusyon ng mga gerilyang mandirigma.
Seryosong bagay ito tulad ng isa sa mahalagang usapin na lupa ng mahihirap na magsasaka na kinamkam ng
iilang tao lamang, lupa para sa walang lupa, hanapbuhay, pabahay, karapatang pantao at marami pang
usaping katarungang panlipunan.
    
Kung katarungan ang pinag-uusapan ng dalawang panig, maraming buhol ang kakalasin upang
makamit ang mga mithiing ito. Hindi ito makakamit sa mga padalos-dalos na komentaryo at reaksyon dahil
sa isa o dalawang insidente lamang, kung tunay at tapat ang pagnanais na magkaroon ng isang
makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa ating bansa.
    
Nakapanghihinayang na sinimulan ni Pangulong Duterte ang peace talk dahil batay sa mga ulat ng
mga dumalo maging ng mga opisyal ng gobyernong Duterte na kasapi sa peace panel ay maganda na ang
nagiging tunguhin ng kanilang pag-uusap.
    
Kung nalutas ang himagsikang inilulunsad ng NDF-CPP-NPA dahil sa peace talk na isinulong ni
Pangulong Duterte,  napakalaking tagumpay sana ng kanyang pamumuno na babaunin niya kahit hindi na
siya ang pangulo ng Pilipinas.
   
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)