6,088

Maging maagap kumilos sa bagong taon

  • Written by Atty. Jay De Castro
  • Published in Opinion
  • Read: 432

KADA bagong taon, ang karamihan sa atin ay gumagawa ng tinatawag na “New Year’s Resolution,” o mga
pangako sa sarili na gagawin sa bagong taon.

Kadalasan, ang basehan ng mga aksyon o ugali na pinangako nating gagawin o hindi na gagawin
ay ating mga karanasan sa nakaraang taon.
    
Ang mga maling gawa o ugali na nagbigay sa atin ng mga problema ay pinangangako nating hindi
na gagawin o babaguhin at yung mga gawa at ugaling nagbigay sa atin ng kasaganahan at kasiyahan ay
ating uulitin at palalawakin.
    
Subali’t sa kabila ng paulit-ulit na paggawa ng “new year’s resolution,” marami sa atin ang
walang ipinagbago ang buhay, dahil ang mga pinangakong gagawin o babaguhin sa buhay ay hindi naman
natin ginagawa o binabago.
    
Iba’t-ibang dahilan ang sinasabi natin sa kabiguang mabago at mapaunlad ang ating sarili at
pamilya. Kadalasan isinisisi natin sa ibang tao o maging sa gobyerno ang kabiguan nating magbago at
umunlad ang ating buhay.
    
Upang matupad ang ginawa nating “new year’s resolutions” ngayong 2018, mahalagang isipin
natin na tayo lang o ating sarili lamang ang makagagawa nito at ang katuparan nito’y hindi dapat iasa
kaninuman, kahit sa pamilya o mga kaibigan.
    
At upang masigurong magagawa o matutupad natin ang mga pinangako nating gagawin o ‘di gagawin
sa 2018 ay kailangang kumilos tayo, sapagka’t paano natin makakamtan ang ating mga plano sa 2018 kung
hindi tayo kikilos?
    
Tungkol sa pagkilos, alalahanin nating kailangan nito ng sipag. Sa madaling salita, kailangan
nating maging masipag sa pagkilos upang matamo natin ang ating new year’s resolutions.
    
At para masigurong matatamo ang mga ito, kailangang maging maagap tayo sa pagkilos. Agapan
natin ang pagkilos at pagiging masipag.  
    
Itong dahilan sa kasabihang “Daig ng maagap ang masipag.” Mas mabuting gawin nang maaga ang
ating trabaho at mga gawa, sapagka’t ito’y tama hindi lang para sa ikagaganda ng resulta ng gawa o
trabaho, subali’t mabuti sa kalusugan.
    
Ang pagiging masipag, pagpupuyat o pagtratrabaho hanggang umaga ay hindi kasipagan, subali’t
maliwanag na hindi pagtratrabaho ng maaga, kaya’t naghahabol sa oras o deadline, na ang resulta ay
hindi magandang produkto ng trabaho at paghina ng ating katawan.
    
Samakatuwid, para matupad natin ang ating “new year’s resolutions” ay kailangan nating maging
maagap o agad kumilos upang gawin ang mga ito.
    
Ang panahon ng trabaho ay dapat idulot lang sa trabaho. Lunes hanggang Biyernes ay iukol sa
maagap na pagtratrabaho. Ang Biyernes ng hapon ay maaaring i-ukol sa mga kabigan, ang Sabado para sa
mga proyekto sa kapwa at bayan at ang Linggo, para sa pagsamba sa Diyos  at bonding ng pamilya.    
    
Kung may naka-schedule na gagawin ay maagap itong gawin. Maagap mong simulan at kung maaari
ay tapusin ito. Huwag mong ipagpabukas ang maaari mong gawin ngayon.
    
Ngayon na ang pagkilos at hindi bukas. Ang maagap na pagkilos ay ngayon na at hindi bukas!    
    
Kaugnay ng mga nabanggit, mahalagang alalahanin natin na ang susi para matupad ang ating new
year’s resolution ay ang manalangin at manalig tayo sa Diyos na siya lang ang kasagutan sa lahat ng
ating mga pangangailangan at ang tanging makatutulong sa lahat ng mga problema at pagsubok na
makakaharap natin sa taong ito.
    
Gaya ng sabi ko sa ang aking FB page:
    
For 2018, believe and trust that only God can save you from MISSED (Misfortune, Illness,
Sufferings, Sadness, Evil and Death).   
    
Yan ang dapat nating paniwalaan at panghawakan sa 2018 at mga darating na taon.
    
At para makamtan nating ang pagbabago at kasaganahan sa taong ito, maging maagap tayo sa
pagkilos upang gawain ang lahat ng ating mga trabaho at obligasyon.  
    
Ang panahon ng paggawa ng mga iyon ay ngayon na. Ikaw nga, “Now Na.”