6,718

Gulay at prutas bilang natural na gamot

  • Written by Joey C. Papa
  • Published in Opinion
  • Read: 922

Bangon kalikasan

Natatandaan ko ang sinabi noon ni Dr. Susan Balingit na “ang gamot sa maraming sakit ay mabibili sa palengke at hindi sa botika.”

Sabi naman ni Dr. Jimmy Galvez-Tan, “wala pa akong nababasang dokumento o libro na nagpahayag o nagsabing  may  taong namatay sa pagkain ng  gulay at prutas lamang sa araw-araw niyang pamumuhay.”

Ang dalawang duktor na ito ay naniniwalang kung ano ang ipinasok  sa katawan mo, tulad ng mga pagkain, ‘yon ang magiging kalalabasan mo sa katagalan. Naniniwala din silang malaki ang ginagampanan ng gulay at prutas sa paggaling ng maraming sakit.

Ang tinutukoy naman ni Dra. Balingit ay higit na makabubuti na kumain ng sariwang gulay at prutas upang magpagaling ng mga sakit. Natural na paraan.  Maraming paraan at kailangang makausap siya ng sinumang interesadong marinig ang kanyang sasabihin tungkol sa natural na paraan nang panggagamot. Ganoon din kay Dr. Tan.

May isang dokyu noon gawa ng isang dayuhan. Ipinakita niya na araw-araw siyang kumakain sa isang fasf food resto ng may iba’t ibang luto ng mga  karne ng hayop. Mula sa magaan na timbang, bumigat siya at mula sa malusog na katawan, nagkaroon na siya ng sakit sa puso at iba pang organo ng katawan.

Ipinakita ng dayuhan na ang pagkain ng mga mamantikang pagkain  mula sa hayop at ng mismong hayop ay hindi nakabuti sa kanya kaya maaaring hindi rin ito makabuti sa ibang tao.
    
Kamakailan ay nagpakuha ng litrato ang aktor-modelo na si Rafael Rossel na ipinakita ang kanyang “abs” bilang kampanya ng  People for the Ethical Treatment of Animals o PETA Asia. Layunin ng panawagang “Earn your Wings: Go vegan” na maimulat ang maraming tao na huwag nang kumain ng mga karne ng hayop.
    
Ipinahahayag ni Rossel na higit na mainam na kumain ng “tofu sisig” makatutulong sa paglaban sa climate change at malaking kabawasan sa pagdurusa ng mga pinapatay na hayop. Idinagdag niyang ang pagkain ng hayop ay nakapagdudulot ng maraming sakit tulad ng hypertension, diabetes at maging ng kanser.”
    
Natatandaan ko rin maraming taon na ang nakararaan na sinabi ng isang yoga practitioner, na ang marahas na pagpatay sa mga hayop sa mga katayan tulad ng paggilit ng leeg, pagkuryente, pagpalo sa ulo at iba pa ay mga karahasang papasok sa katawan ng mga taong kakain ng mga  karne ng hayop na pinatay sa marahas na paraan. May epekto ito aniya sa pag-iisip at ugali ng taong kumain.
    
Noong nakaraang taon ay sinabi ng isang kilalang reporter tv-host na magmula ng ma-cover niya ang isang katayan ng hayop at makita ang malupit na pagpatay sa mga ito, mula noon ay hindi na siya kumain ng anumang karne ng hayop. Gulay at isda na lang ang kinakain niya.
    
Maidadagdag ko na lang lagi na sa pagkain ng gulay at prutas, tiyakin lang na pinalaki ito ng  natural o organikong pamamaraan. Dapat ay makita ito ng sinumang kakain na tunay na organikong pagsasaka, pagtatanim ang ginamit na paraan ng mga nagtitinda at nagtatanim. Bisitahin ang taniman at tanungin ang mga taong nagtatanim at kung maari ay obserbahan habang sila’y nagtatanim. Hindi dapat gumagamit ng pestisidyo o lahat ng mga may kinalaman sa kemikal na paraan ng pagtatanim.

Kung mapanganib kumain ng mga karne ng hayop na pinalaki sa kemikal, ganoon din ang panganib na dulot ng mga palay, gulay at prutas na pinalaki sa kemikal. Kung papasok ito sa katawan at dugo ng tao, hindi magiging maganda ang kahahantungan nang taong kumain.
    
Ang Dakilang Lumikha at tayo ang may hawak ng buhay natin. Kaya karapatan nating piliin ang mga pagkaing hindi magbibigay ng sakit sa atin. Nasa atin lagi ang huling pagpapasiya.
 
(bangonkalikasan @yahoo.com)