September 16, 2018
SA July 1, 2019, tatlong taon na ang gobyerno ni Pangulong Rodrigo Duterte.
September 12, 2018

PAGDATING mula sa pagbisita sa Israel at Jordan sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may tatlong grupong pulitikal ang nagsanib pwersa para patalsikin ang kanyang pamahalaan.